Thứ Hai, 13 tháng 11, 2006

A new day's sounds
"Tạch!" - Bật bếp pha cafe.

"Tạch!" - Bật máy tính.

"Tạch!" - Bật công tắc đèn.

"Xoẹt xoẹt..." - Lật trang từ điển..

Chẹp, hôm nay là cái ngày Chủ nhật kiểu gì vậy??? Image

Còn nữa, thứ hai có hứa hẹn gì nhiều hơn không nhỉ. Image

Chẹp chẹp...

Life is like a composition that has "too many notes". Image That is the point, hah?!

[image: at www.thecoloringspot.com]


1 nhận xét: