Thứ Tư, 18 tháng 10, 2006

jazzy...
Hôm nay là giữa tuần nhưng đến lúc này mới thấy cái tuần CTXH nó trôi qua thật sự. Mệt nhưng thành quả cũng không đến nỗi nào Image. Đang nghe nhạc jazz và uống nước cam - gọi là tẩm bổ cho tâm hồn và cơ thể Image.

Mai lại thêm những nhiệm vụ mới. Nhiều lúc than vãn nhg ngẫm ra có việc để làm cũng vui, chỉ không vui lúc bị cuốn đi và ko còn dành đc thời gian cho những suy nghĩ linh tinh thích thú Image.

Đọc - Nghe - Nhìn -... dạo này thiếu mất cái Viết.ImageFor... myself Image

Only trust your heart
Never trust the stars

When you're about to fall in love

Look for hidden signs before you start to sighNever trust the moon

When you're about to taste his kiss

He knows all the lines and he knows how to lieJust wait for a night

When the skies are all bare, then see

If you careNever trust your dreams

When you're about to fall in love

For you're dreams may quickly fall apartSo if you're smart

Really smart

Only trust your heart

[Another song by Diana Krall]

[image: adopted from Winter Sonata - ảnh tớ tự cắt ra đấy, trông cũng nghệ thuật phết nhỉ Image]

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét