Thứ Sáu, 29 tháng 9, 2006

Anti-smoking!
Give up the idea baby. I don't wanna kiss  a smoker. That's all.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét