Thứ Bảy, 17 tháng 6, 2006

$^&%$^%#^&

Trời bây giờ đang mưa rất rất to, sấm sét đùng đoàng à. Còn mình thì cũng đang chịu hết nổi với cái máy tính điên khùng này rồi. RAM với chuột quá tồi. :(( Chỉ muốn đập cho nó 1 phát.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét